Hvad er en prøvetime?

Prøvetime

Hos vokalværkstedet er en prøvetime en smagsprøve på, hvordan en typisk lektion forløber. Det er med andre ord en mulighed for at få afprøvet om undervisningen her hos mig er det rigtige for dig. Jeg benytter prøvetimen til at scanne din stemme/dit klaverkendskab og få en snak med dig om dine forventninger.

En prøvetimer starter typisk med, at du fortæller lidt om dig selv, hvorfor du er kommet og hvad du ønsker hjælp til. Herefter afprøver vi i fællesskab nogle lette øvelser, så jeg kan få et indblik i nogle forskellige ting, fx. dit tekniske niveau og din læringsstil. Afslutningsvist præsenterer jeg mine tanker omkring dine ønsker, udviklingsmuligheder og udfordringer så vi i fællesskab kan finde ud af, hvilket undervisningsforløb der er det rigtige for dig.

Det er meget naturligt at være lidt nervøs inden en prøvetime, men jeg garanterer for en god og tryg oplevelse uanset om du er 10 eller 70 år. En prøvetime er ikke en ”vise hvad du kan”-situation men mere en forventningsafstemning, hvor vi begge undersøger om et samarbejde vil være frugtbart. Alle er velkomne til at tage en ledsager med og jeg opfordrer altid til, at børn under 15 år har en forælder eller anden voksen den første gang.

Alle forløb starter med en prøvetime
En prøvetime er på 25 minutter og koster 100 kr. som betales på dagen.

Book allerede nu på tina@vokalvaerkstedet.dk eller mobil 2328 8711

Vokalværkstedet tilbyder prøvetimer i:

Sangundervisning
Klaverundervisning
Sang mod stress